“ส.พ.บ.ค.” เข้าพบ รมว.ศธ. นำเสนอ 3 ประเด็นฝากแก้ปัญหาด่วน

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมพิทักษ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ

ได้ไปเรียนพบ รมว. ศธ เพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญเร่งด่วนเรื่อง  1. การกำหนดให้มีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะส่งผลให้คนเรียนเก่งไม่มาเรียนครูเพราะเรียนจบแล้วหากสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วไม่ผ่าน จะตกงานทันที ไม่สามารถสอนได้ทั้งโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของรัฐ จึงเสนอแนะให้ผู้ที่เรียนจบจากสถาบันผลิตครูและเรียนสาขาการสอน ควรได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันที ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นเรื่องของการปลูกฝังจิตวิญญาณการเป็นครู จึงไม่สามารถวัดได้จากการสอบ ไม่สมควรไปเปรียบเทียบกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวฯหรือแพทย์ เพราะวิศวฯหรือแพทย์ นั้นเป็นเรื่องของการวัดความรู้ทางวิชาการ 2. เกณฑ์การย้ายผู้บริหารเป็นเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์เพราะมีการกำหนดคะแนนวิสัยทัศน์ และคะแนนการเขียนแนวทางการบริหาร ซึ่งล้วนเป็นการเขียนเรียงความและมีคะแนนสูงถึง 40 คะแนน ส่งผลให้ผู้ที่มีอาวุโสตำแหน่งและมีผลงาน ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย หากผู้บริหารรุ่นหลังวิ่งเต้นไปที่ผู้มีอำนาจให้คะแนน ผู้บริหารที่อาวุโสตำแหน่งและมีผลงาน จะเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3. “การที่ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติผลงาน ว 13 โดยอ้างว่ารางวัลที่เสนอ แม้เคยเป็นรางวัลตรง และ สพฐ รับรองเป็นรางวัลสูงสุด แต่ ก.ค.ศ. ไม่รับรองรางวัล จึงไม่ให้ผ่าน แต่ศาลปกครองพิจารณาว่าการที่ ก.ค.ศ.พิจารณาเช่นนี้ เป็นการทำผิดกฎหมาย เพราะไม่ทำตามขั้นตอนของระเบียบที่ ก.ค.ศ.เอง เป็นผู้กำหนด” ผลของศาลปกครองที่ตัดสินเช่นนี้ จึงทำให้ผู้ที่ยื่นขอรางวัลประมาณห้าสิบราย กำลังยื่นฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริต โดยแต่ละคนแยกยื่นฟ้อง ผู้ที่จะถูกฟ้องประกอบไปด้วย 3.1 อกคศ.วิสามัญ วิทยฐานะ ทุกรายทุกรุ่น 3.2 อกคศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณารางวัล ทุกรายทุกรุ่น 3.3 คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการอนุมัติรางวัลทุกราย เรื่องนี้หากศาลรับฟ้อง จำเลยแต่ละรายจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาถึงมากกว่า 50 คดี แก้คดีกันไหวหรือไม่ เพราะโจทก์มิได้ร่วมกันยื่นฟ้อง แต่แยกยื่นเนื่องจากข้อเท็จจริงและเวลาแตกต่างกัน สมาคมฯจึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่าน รมว.ศธ เร่งรีบให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยด่วน เนื่องจากกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างและเรื่องนี้มีคุกตาราง เกี่ยวข้อง “ทุกประเด็น รมว. ศธ รับไว้พิจารณาและจะหาทางแก้ไข” นายรัชชัยย์ ฯกล่าวในที่สุด